Реконструкция на линейно съоръжение на техническа инфраструктура за пренос на електроенергия: ВЛ 110 kV "Мрамор" от подстанция "Курило" до подстанция "Костинброд"

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА