С писмо вх. №РНИ22-ТД26-954/26.10.2022г. "Лакпром" АД уведомява за предстоящ капитален ремонт с начало 01.11.2022г. на тръбопровод за промишлена вода от бункерна помпена станция в землището на с. Световрачене до коритото на р. Лесновска и по ...

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА