Изграждане на фотоволтаична инсталация" в имоти с идентификатори по кадастрална карта 41010.4890.4, 41010.4890.5, (УПИ II, кв.3), с. Кътине, м. "Грамадите"

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА