"Изграждане на фотоволтаичен парк" в имоти с идентификатори по кадастрална карта 41010.4890.31, 41010.4890.36, 41010.4890.39, 41010.4890.40, 41010.4890.41, с. Кътина, м. "Братковица"

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА