Изграждане на 6 еднофамилни жилищни сгради и две складови сгради, в поземлени имоти с идентификатори 00357.5058.84 и 00357.5058.876, м. "под село", гр. Нови Искър

 

Уведомление - ТУК.

Допълнение към преписка - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА