Основен ремонт на „Дъждовен колектор I и Отливен канал на дъждопреливна шахта № 6 на Главен колектор № 7 от канализацията на гр. Нови Искър“ и на „Битов канализационен клон на дъждопреливна шахта № 5 до РШ на ул. „Светлина“ и на съществуващ отливен канал

 

Документът може да се види - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА