Инвестиционно предложение за създаване на Тренировъчен център и хотел за кучета "Послушен" в УПИ XI-518 / ПИ 44224.5807.632, кв. 49, "Локорско - Стопански двор", р-н "Нови Искър"

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА