Сформира се оперативен щаб за следене нивото на реките на територията на район „Нови Искър”

Във връзка с предстоящото обилно снеготопене, вследствие на интензивните валежи, район „Нови Искър” сформира оперативен щаб, чиято цел е да създаде организация и превантивен контрол на състоянието на речните корита и нивото на реките и водоемите на територията на района. Щабът се сформира със заповед № РД-09-136/10.02.2012 г. на кмета на район „Нови Искър”, г-жа Даниела Райчева, съгласно разпореждане на кмета на София – г-жа Йорданка Фандъкова.

 

Оперативният щаб ще следи ежедневно всички критични места, ще проверява състоянието и проводимостта на речните корита и канали, които преминават на територията на район „Нови Искър”. 

 

Всички жители на район „Нови Искър”, които разполагат с информация за възникване на критични ситуации, разливи или повредени диги на речните корита, могат своевременно да подават сигнали на телефоните на оперативен дежурен по сигурността на телефон - 991 74 10, 0888 471 285.

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА