ГРАФИК ЗА РАБОТАТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ КЪМ РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД НА 2023 Г.

 

Графикът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА