Инвестиционно предложение за изграждане на 4 /четири/ свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди в УПИ I-826, 832 - "за ЖС", IV-826, 832 - "за ЖС", V-826 - "за ЖС", VI-826 - "за ЖС" с. Кътина

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА