Инвестиционно предложение за изграждане на 9 /девет/ свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди в УПИ II-829, 827, 825 - "за ЖС", с. Кътина

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА