Инвестиционно предложение за "Монтиране на инсталация за раздробяване/смилане - Шредер за ОЧЦМ и метални опаковки - "Panizzolo flex" с капацитет 58 t/24h или 21 170 t/y", "Пускане в експлоатация на шредерна станция за кабели - COMPACT с капацитет 14,4

 

Документът може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА