Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 21662.4801.29 по КККР на с. Доброславци, нови УПИ IX-29 - "за жил. стр.", УПИ X-29- "за жил. сгр.", УПИ XI-29-"за жил. сгр.", УПИ XII -29-"за жил. сгр." и УПИ XIII-29- "за жил. сгр." в нов кв. 41, с. До

 

Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 21662.4801.29 по КККР на с. Доброславци, нови УПИ IX-29 - за жил. стр., УПИ X-29-  за жил. сгр. , УПИ XI-29- за жил. сгр. , УПИ XII -29-"за жил. сгр." и УПИ XIII-29- "за жил. сгр." в нов кв. 41, с. Доброславци, район "Нови Искър" - Столична община

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА