Инвестиционно предложение за изграждане на обект: "Склад и офиси" в поземлен имот с идентификатор 51250.5712.23 по КККР на с. Негован, район "Нови Искър" - Столична община

 

Инвестиционно предложение за изграждане на обект: "Склад и офиси" в поземлен имот с идентификатор 51250.5712.23 по КККР на с. Негован, район "Нови Искър" – Столична община

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА