Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през октомври 2012 г.

Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за  резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през октомври 2012 г. 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА