|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Традиции в съвременния град

Представяне на традиции и обичаи от шопския край във финалната вечер по проект «Традиции в съвременния град»

Район «Нови Искър» - Столична община успешно реализира проект «Традиции в съвременния град». Финалната вечер по проекта се проведе в Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН. Резултатите от дейностите бяха обобщени в презентация, която направи г-жа Детелина Трайкова – ръководител по проекта. Официални гости на събитието бяха кметът на район «Нови Искър» госпожа Даниела Райчева и госпожа Ирина Йорданова – Председател на програмния съвет на Програма «Европа».

На финалната вечер «Традиции в съвременния град» група от доброволци по проекта пресъздадоха честването на няколко традиционни празника от шопския край. Деца от НЧ «Христо Ботев» - село Мировяне пресъздадоха обичаи и песни, които се изпълняват по време на празниците Лазаровден и Коледа, а пенсионери от село Световрачане  за Бабинден.

По време на проекта се проведоха множество събития, целящи по иновативен и нетрадиционен начин да се разпространи информация за шопската култура и фолклор сред голям кръг хора – жители и гости на столицата. Бяха организирани четири тематични вечери, посветени на шопския танц, песен, плетка и творчество за популяризиране както на проекта, така и на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г. В проекта участваха над 80 доброволци от различни възрасти. Беше издадена и четири езична брошура «Традиции в съвременния град».

Проект «Традиции в съвременния град» се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа 2013 г. и се реализира  в подкрепа кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г.

Галерия със снимки от проекта може да бъде разгледана тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА