|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ЗОП

Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на район "Нови Искър".

Обявление

Решение

Документация на поръчкатa

Протокол №1 

Протокол №2

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Решение за класиране

Протокол №3

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА