|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Секретар на СО - Район "Нови Искър"

Обявление, стр. 1

Обявление, стр. 2

Протокол за допуснати кандидати от конкурс за секретар на район "Нови Искър"

Извлечение от протокол за проведен конкурс

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА