|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Обява за конкурс с предмет „Отдаване под наем на части от недвижими имоти– публична общинска собственост на територията на район „Нови Искър”

Обява за конкурс с предмет „Отдаване под наем на части от недвижими имоти– публична общинска собственост на територията на район „Нови Искър”

Документация във връзка с конкурс с предмет „Отдаване под наем на недвижими имоти- публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Нови Искър”

ХАРТА НА КЛИЕНТА