|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В *ПРОЦЕДУРА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА **ВАРИАНТНИ РЕШЕНИЯ НА **ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ (ПИП) **“ВИК МРЕЖИ НА СЕЛАТА ЧЕПИНЦИ, НЕГОВАН И СВЕТОВРАЧЕНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

Публична покана

Документация

Техническо задание

ХАРТА НА КЛИЕНТА