|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Районен експертен съвет за устройство на територията

2018 година

Протокол №2

Протокол №1

Дневен ред №2

Дневен ред №1

2017 година

Протокол №50

Дневен ред №50

Протокол №49

Дневен ред №49

Протокол №48

Протокол №47

Дневен ред №47

Извънреден протокол от 09.11.2017г

Протокол №46

Протокол №45

Дневен ред №46

Дневен ред №45

Дневен ред №44

Дневен ред - извънредно заседание -09.11.2017г

Протокол 43

Протокол 42

Протокол № 41Дневен ред №42Протокол 40Протокол 39Дневен ред №40Протокол № 38Дневен ред № 38

Дневен ред №36

Дневен ред №32

Протокол №31

Дневен ред №31

Протокол №30

Протокол №28

Протокол №27

Протокол №26

Дневен ред №26

Протокол №25

Дневен ред №25

Протокол №24

Дневен ред №24

Протокол №23

Протокол №22

Протокол №21

Дневен ред №22

Протокол №17

Дневен ред №17

Протокол №18

Протокол №19

Протокол №17

Дневен ред №18

Протокол №14

Дневен ред №16

Протокол №13

Протокол №12

Дневен ред №13

Дневен ред №12

Протокол №11

Протокол №8

Дневен ред №9

Протокол №7

Дневен ред №7

Протокол №6

Протокол №5

Протокол №4

Дневен ред №4

Протокол №2

Дневен ред №3

Дневен ред №2

Протокол №1

2016 година

Районен експертен съвет за устройство на територията Протокол Дневен ред Протокол №41 Протокол №43 Дневен ред №44 Протокол №44 Дневен ред №46 Протокол № 45Дневен ред № 47Протокол № 46 Дневен ред № 48Протокол № 47Дневен ред № 49Протокол № 48 Протокол № 49

ХАРТА НА КЛИЕНТА