|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Районен експертен съвет за устройство на територията

2020 година

Дневен Ред №1

Дневен ред №2

Дневен ред №3

Дневен ред №4

Дневен ред №5

Дневен ред №6

Дневен ред №7

Дневен ред №8

Дневен ред №9

Дневен ред №10

Дневен ред №11

Дневен ред №12

Дневен ред №13

Дневен ред №14

Дневен ред №15

Дневен ред №16

Дневен ред №17

Дневен ред №18

Дневен ред №19

Дневен ред №20

Дневен ред №21

Дневен ред №22

Дневен ред №23

Дневен ред №24

Дневен ред №25

Дневен ред №26

Дневен ред №27

Дневен ред №28

Дневен ред №29

Дневен ред №30

Дневен ред №31

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13

Протокол №14

Протокол №15

Протокол №16

Протокол №17

Протокол №18

Протокол №19

Протокол №20

Протокол №21

Протокол №22

Протокол №23

Протокол №24

Протокол №25

Протокол №26

Протокол №27

Протокол №28

Протокол №29

Протокол №30

 

 

2019 годинаПротокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13

Протокол №14

Протокол №15

Протокол №16

Протокол №17

Протокол №18

Протокол №19

Протокол №20

Протокол №21

Протокол №22

Протокол №23

Протокол №24

Протокол №25

Протокол №26

Протокол №27

Протокол №28

Протокол №29

Протокол №30

Протокол №31

Протокол №32

Протокол №33

Протокол №34

Протокол №35

      Протокол №36

      Протокол №37

Протокол №38

Протокол №39

Протокол №40

Протокол №41

Протокол №42

Протокол №43

Протокол №44

Протокол №45

Протокол №46

Протокол №47

 

Дневен ред №1

Дневен ред №2

Дневен ред №3

Дневен ред №4

Дневен ред №5

Дневен ред №6

Дневен ред №7

Дневен ред №8

Дневен ред №9

Дневен ред №10

Дневен ред №11

Дневен ред №12

Дневен ред №13

Дневен ред №14

Дневен ред №15

Дневен ред №16

Дневен ред №17

Дневен ред №18

Дневен ред №19

Дневен ред №20

Дневен ред №21

Дневен ред №22

Дневен ред №23

Дневен ред №24

Дневен ред №25

Дневен ред №26

Дневен ред №27

Дневен ред №28

Дневен ред №29

Дневен ред №30

Дневен ред №31

Дневен ред №32

Дневен ред №33

Дневен ред №34

Дневен ред №35

Дневен ред №36

Дневен ред №37

Дневен ред №38

Дневен ред №39

Дневен ред №40

Дневен ред №41

Дневен ред №42

Дневен ред №43

Дневен ред №44

Дневен ред №45

Дневен ред №47

 

2018 година


 

      Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13

Протокол №14

Протокол №15

Протокол №16

Протокол №17

Протокол №18

Протокол №19Протокол №20      Протокол №21

 

Протокол №22

Протокол №23

Протокол №24

Протокол №25

Протокол №26

Протокол №27

Протокол №28

Протокол №29

Протокол №30

Протокол №31

Протокол №32

Протокол №33

Протокол №38
 

Протокол №39

Протокол №40

Протокол №41

Протокол №42

Протoкол №43

Протокол №44

Протокол №45

Протокол №46

Протокол №47

Протокол №48

Протокол №49

Протокол №50

Протокол №51

Протокол №2

Протокол №1

Дневен ред №2

Дневен ред №1

2017 година

Протокол №50

Дневен ред №50

Протокол №49

Дневен ред №49

Протокол №48

Протокол №47

Дневен ред №47

Извънреден протокол от 09.11.2017г

Протокол №46

Протокол №45

Дневен ред №46

Дневен ред №45

Дневен ред №44

Дневен ред - извънредно заседание -09.11.2017г

Протокол 43

Протокол 42

Протокол № 41Дневен ред №42Протокол 40Протокол 39Дневен ред №40Протокол № 38Дневен ред № 38

Дневен ред №36

Дневен ред №32

Протокол №31

Дневен ред №31

Протокол №30

Протокол №28

Протокол №27

Протокол №26

Дневен ред №26

Протокол №25

Дневен ред №25

Протокол №24

Дневен ред №24

Протокол №23

Протокол №22

Протокол №21

Дневен ред №22

Протокол №17

Дневен ред №17

Протокол №18

Протокол №19

Протокол №17

Дневен ред №18

Протокол №14

Дневен ред №16

Протокол №13

Протокол №12

Дневен ред №13

Дневен ред №12

Протокол №11

Протокол №8

Дневен ред №9

Протокол №7

Дневен ред №7

Протокол №6

Протокол №5

Протокол №4

Дневен ред №4

Протокол №2

Дневен ред №3

Дневен ред №2

Протокол №1

2016 година

Районен експертен съвет за устройство на територията Протокол Дневен ред Протокол №41 Протокол №43 Дневен ред №44 Протокол №44 Дневен ред №46 Протокол № 45Дневен ред № 47Протокол № 46 Дневен ред № 48Протокол № 47Дневен ред № 49Протокол № 48 Протокол № 49

ХАРТА НА КЛИЕНТА