|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Регистър на даренията

Заявление за дарениеДекларация за съгласиеДоговор за дарение - физическо лицеДоговор за дарение - юридическо лицеДоговор за дарение юридическо лице - вещи/парични средства/
 
НАРЕДБА за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община

ХАРТА НА КЛИЕНТА