|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Състав на МКБППМН

СЪСТАВ НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В  РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”:

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела  Райчева - кмет на район „Нови Искър” - СО

   

СЕКРЕТАР:          Анна  Георгиева

   

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Димитър Наков  -  инспектор  ДПС, 02 РУП-СДВР
 2. Даниела  Борисова  -  социален работник, отдел „Закрила на детето”
 3. Весела Иванова  -  директор на 171 ОУ „Стоил Попов”
 4. Росица Христова -  главен специалист „ ОСДКСПП”, р-н „Нови Искър”
 5. Антоанета  Цанева - директор на ЦДГ 179, кв. Кумарица
 6. Красимира Стоянова  - директор на ЦДГ №2, кв.Курило
 7. Мина Хаджиева - главен юрисконсулт, р-н „Нови Искър”
 8. Емилия  Аспарухова - секретар на р-н „Нови Искър”
 9. Зоя  Манолова - началник отдел „ФСДЧР”,р-н „Нови Искър”
 10. Толя  Евлогиева - младши юрисконсулт, р-н „Нови Искър”
 11. Биляна  Алексова – главен специалист „УОСЖФРКТД”, р-н „Нови Искър”

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА