|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

Публикувана на: 23/05/2023
Класиране Началник-отдел "УОСЖФРКТД"
Публикувана на: 09/05/2023
Система за определяне на
резултатите при провеждане на конкурс за длъжност "Началник-отдел
"УОСЖФРКТД" на СО - Район "Нови Искър"
Публикувана на: 09/05/2023
Списък на допуснати и
недопуснати кандидати до конкурс за длъжност "Началник-отдел "УОСЖФРКТД"
на СО - Район "Нови Искър"
Публикувана на: 20/04/2023

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител; чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с чл. 46, ал.1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1, т. 5 от Правилник за организация и дейността на Столичен общински съвет и Заповед № РНИ23-РД09-227/20.04.2023 г. на Кмета на СО – район „Нови Искър“

Публикувана на: 10/05/2022
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност юрисконсулт
Публикувана на: 10/05/2022
Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжност Юрисконсулт
Публикувана на: 02/11/2021
 
 
               Столична община – Район „Нови Искър" търси работник за постоянна работа като „Озеленител"
 

 
   

ХАРТА НА КЛИЕНТА