|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Заместник кметове

Заместик-кметове

Заместник-кметовете ръководят и осъществяват цялостен контрол върху дейността на подчинените им структури, както и по изпълнението на задачите произтичащи от функционалната им компетентност.

 

Длъжност:

Име и Фамилия

Тел. за контакт:

Зам.-кмет

Веселка Петкова

02/991 64 36

Зам.-кмет

Златко Златков

02/991 74 06


 

ХАРТА НА КЛИЕНТА