|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Здравни кабинети

 

 

№ по ред

Адрес на здравното заведение

Вид/ предназначение

Наемател/

ползвател

Телефон

1

с. Чепинци – в сградата на кметството

Лекарски кабинет

Д-р Лариса Кръстанова

9962117/ 0888419395

2

с. Чепинци – в сградата на кметството

Стоматологичен кабинет

Д-р Емилия Попова

 

3

с. Локорско – в сградата на кметството

Лекарски кабинет

Д-р Лъчезар Панталеев

0888440737

4

с. Локорско - в сградата на кметството

Стоматологичен кабинет

Д-р Лидия Костова

9962231

5

с. Кубратово – здравна служба

Стоматологичен кабинет

Д-р Катя Иванова

0895421499

6

с. Подгумер –

в сградата на кметството

Лекарски кабинет

Д-р Лилия Точева

0888724962

7

с. Световрачане - в сградата на кметството

Лекарски кабинет

ИППМП – АПМП – д-р Ирена Чалъкова

 

8

с. Световрачане - в сградата на кметството

Лекарски кабинет

АИППМП – д-р Гергана Николова

 

9

с. Световрачане - в сградата на кметството

Лекарски кабинет

АИППМН – д-р Гергана Николова

 

10

с. Световрачане – старата здравна служба

Стоматологичен кабинет

Д-р Даниела Иванова – АПМП – ИППМП – С

 

11

с. Световрачане - в сградата на кметството

Стоматологичен кабинет

Д-р Ибрахим Ахмед – АПМП – ИППМП – ДМ

 

12

с. Негован - в сградата на кметството

Лекарски кабинет

Д-р Лазар Нинов – ИППМП

0887470241

13

с. Негован – в сградата на кметството

Стоматологичен кабинет

Д-р Елена Цветанска

0887321360

 

14

с. Балша –  здравна служба

Лекарски кабинет

Д-р Даниела Дянкова – АПМП – ИППМП

 

15

с. Доброславци - здравна служба

Лекарски кабинет

Д-р Даниела Дянкова – АПМП – ИППМП

9988207

16

с. Доброславци - здравна служба

Стоматологичен кабинет

Д-р Милан Николов – АПМП – ИППМП – С

 

17

с. Мировяне –  здравна служба

Лекарски кабинет

Д-р Димитър Костов – „ДЕМЕД” ЕООД

 

18

с. Житен - в сградата на кметството

Лекарски кабинет

Д-р Анна Георгиева Бозова

0899219579

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА