Добре дошли на сайта на район „Нови Искър”!

Тук ще откриете полезна и актуална информация за район „Нови Искър”. 

На 25-и срещу 26-и август 2014 г. (понеделник срещу вторник), на територия на район „Нови Искър” ...
Във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията...

Петото издание на националния литературен конкурс, посветен на писателя, пулблицист, драматург и поет Петър Ковачев предстои ...

Международният фестивал на инструменталните и танцови групи "Раднево" се организира от община Раднево...

Кметство Мировяне, район „Нови Искър“, съобщава на всички заинтересовани жители на района, че във връзка с изпълнението на проект...

През 2014 година в гр. Севлиево се провежда поредното издание на Националния конкурс за поезия "Мара Белчева"...

Публикувана на: 06/08/2014

Към 11.30 часа на 06 август 2014 г. обстановката в район „Нови Искър“ е спокойна. Предвид прогнозите за продължителни валежи и обявения код  „Зелено“ , уведомяваме жителите на района, че е създадена работна група към администрацията, която да следи в реално време състоянието на реките и критичните участъци на територията на района.

Нивото на реките е в норма. Река Искър е в основното си корито. Не се наблюдава съществено повишение нивото на водата. Градският транспорт се движи според маршрута си и по установения график.  Пътищата са проходими...

Публикувана на: 04/08/2014
Проекта се изпълнява по Оперативна програма „Административен  капацитет“, Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет2.2 :„Компетентна и ефективна държавна администрация”.
Основната цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на район „Нови Искър“-СО за по-ефективно и ефикасно изпърнение на задълженията им.

Периода на изпълнениие на проекта е 10 месеца, а стойността на БФП е 82 163,71 лв...
Публикувана на: 01/08/2014
Район „Нови Искър” - СО, в качеството си на бенефициент по договор сключен с Агенция за социално подпомагане за изпълнение на проект „Живот в общността, чрез създаване на наблюдавано жилище в район „Нови Искър” – СО” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.2: „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, Схема „Живот в общността”, бюджетна линия BG051PO001-5-2-13 ще осъществи подбор за позиция „Психолог” в наблюдавано жилище в град Нови Искър...
Публикувана на: 01/08/2014
 Екипът на Областен информационен център София - град и София - област (ОИЦ - София) представи новите възможности за европейско финансиране пред жители на село Локорско, район „Нови Искър“. Акцентът беше върху следващия програмен период и новите моменти в него - Споразумението за партньорство, приоритетите и тематичните цели и новите оперативни програми. Присъстващите бяха информирани и за отворената процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, дейността на Мрежата от 28 информационни центъра в страната и планът за действие на ОИЦ - София до края на настоящата година. Проведена бе...

  Страница 1 от 177   

  Страница 1 от 9   

Публикувана на: 10/10/2012
Район „Нови Искър” реализира проект по Програма Европа 2012 г. на Столична община „Градът в миниатюри”, финансиран по приоритетна област 3 „Подкрепа...
Публикувана на: 06/08/2012
Вижте пълният график на ателиетата на открито по проект "Градът в миниатюри", които имат за цел да запознаят жителите на района с десетте обекта, класирали се в анкетата "Градът в миниатюри" и спечелили правото да бъдат изработени под формата на миниатюри."
Публикувана на: 03/08/2012
Курилският манастир „Св. Иван Рилски” е безспорният първенец в анкетата „Градът в миниатюри”, която район „Нови Искър” проведе сред жителите на района, както и на своя интернет сайт. В продължение на една седмица жители и гости на района имаха възможността да направят своя избор измежду 33 обекта с историческо, културно и обществено значение за район „Нови Искър” и да изберат десет от тях, които да бъдат изработени в миниатюри. С почти двойно по-малко гласове на второ място се нареди църквата „Св. Николай” в кв. Славовци, град Нови Искър, а трети по общ брой гласове е манастирът „Св. Три Светители”, намиращ се до село Чепинци....
Публикувана на: 02/08/2012

В рамките на проект „Градът в миниатюрипо Програма Европа район „Нови Искър” изготви и разпространи анкета сред жителите на района, която включва 33 значими паметници на културно-историческото наследство за район „Нови Искър”...

  Страница 1 от 2   

Последни фотоалбуми

Информационна кампания за ползите от кастрацията на домашни кучета

Информационна кампания за насърчаване осиновяването на кучета

ХАРТА НА КЛИЕНТА