Добре дошли на сайта на район „Нови Искър”!

Тук ще откриете полезна и актуална информация за район „Нови Искър”. 

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ ...

Навръх Кръстовден и професионалният празник на пожарната, няколко десетки жители на района се събраха пред ...
Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ ...
Тестът се реализира чрез задействане на акустичните сигнали за обявена тревога и за край на обявената тревога. Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е предназначена за едновременно предупреждение ...
Информираме ви, че на територията на район „Нови Искър“ ще бъде извършена дератизация срещу вредни гризачи /мишки и плъхове/ на междублокови пространства, тревни площи и зоните около сметосъбирателните контейнери. Обработката ще ...
рез санирането на училището ще се подобри комфорта в сградата, но и ще се намалят значително сметките за отопление. Това ще помогне да се спестят средства, които училището да използва за подобряване на материалната база ...
Публикувана на: 09/09/2022

С Постановление № 231 от 1 август 2022 г. на МС на Р. България се определят реда и условията за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини.

Публикувана на: 08/09/2022
Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“.
Публикувана на: 24/08/2022
„Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, планира да извърши ремонтни дейности в началото на септември 2022 г. по съществуващата ел. разпределителна мрежа, подмяна на електрически кабели на ул.  ...

  Страница 1 от 413   

  Страница 1 от 42   

Публикувана на: 10/10/2012
Район „Нови Искър” реализира проект по Програма Европа 2012 г. на Столична община „Градът в миниатюри”, финансиран по приоритетна област 3 „Подкрепа...
Публикувана на: 06/08/2012
Вижте пълният график на ателиетата на открито по проект "Градът в миниатюри", които имат за цел да запознаят жителите на района с десетте обекта, класирали се в анкетата "Градът в миниатюри" и спечелили правото да бъдат изработени под формата на миниатюри."
Публикувана на: 03/08/2012
Курилският манастир „Св. Иван Рилски” е безспорният първенец в анкетата „Градът в миниатюри”, която район „Нови Искър” проведе сред жителите на района, както и на своя интернет сайт. В продължение на една седмица жители и гости на района имаха възможността да направят своя избор измежду 33 обекта с историческо, културно и обществено значение за район „Нови Искър” и да изберат десет от тях, които да бъдат изработени в миниатюри. С почти двойно по-малко гласове на второ място се нареди църквата „Св. Николай” в кв. Славовци, град Нови Искър, а трети по общ брой гласове е манастирът „Св. Три Светители”, намиращ се до село Чепинци....
Публикувана на: 02/08/2012

В рамките на проект „Градът в миниатюрипо Програма Европа район „Нови Искър” изготви и разпространи анкета сред жителите на района, която включва 33 значими паметници на културно-историческото наследство за район „Нови Искър”...

  Страница 1 от 2   

Последни фотоалбуми

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“


ХАРТА НА КЛИЕНТА