Добре дошли на сайта на район „Нови Искър”!

Тук ще откриете полезна и актуална информация за район „Нови Искър”. 

Всеки, който трябва да посети поликлиниката, районната администрация, Столичен инспекторат, Социални грижи, както и всеки жител, който ще дойде на централния площад "Св. Дух" в кв. "Кумарица", вече може да се възползва от новото ...
Таблетът, който виждате на снимката, ще помага за връзката със съответния Център за административно обслужване /ЦАО/ чрез осигуряване на тристранна онлайн видео връзка между лицето, което иска да подаде заявление за съответната административна услуга, служител на гише в съответния ЦАО и ...
Всеки, който желае, може да се включи в конкурса без ограничение на възрастта. Изпращайте Вашите творби по темата на e-mail svetlina_kub@abv.bg или в групата на читалището във Facebook до 3 март 2023 г. включително, като посочите три имена, възраст, точен адрес с пощенски код, читалище или училище, клас, детска градина, телефонза връзка с родител или учител, както и e-mail адрес.
Над 100 общински институции осъмнаха с плакати на опашати приятелчета, търсещи дом. Детски градини и училища, културни институти, районни администрации, театри, библиотеки, музеи и др.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25 / 2003 г., изм. и доп.) СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от ...

Предвидените дейности по изграждане на В и К мрежата включват:

- по ул. ,,Дядо Стоил“ - битов канал кл.208 и съпътстващ водопровод кл.169;
- по ул.„Поп Боне Найденов“ - битов канал и съпътстващ водопровод Гл. клон V;
- по ул.,,Деко Бeбев“ - битов канал кл.206 кл.204 и съпътстващ водопровод кл.165, кл.162, кл.172, и
- по ул.,,Люляк“ - битов канал кл.207 до о.т. 993 и съпътстващ водопровод или общо ще бъде реконструирана 664,86 м. водопроводна и 687,73 м. канализационната мрежа.

Публикувана на: 18/01/2023
Основната фаза за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата се изпълнява в рамките на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз (наричан за краткост по-долу „Проекта“). Главната цел на Проекта е да допринесе за намаляването на количеството на фините прахови частици – основен проблем на качеството на въздуха в България. Замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ) най-често е резултат от използването на твърдо гориво за битовото отопление през зимата, съчетано с емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт.
Публикувана на: 16/01/2023
Ще могат да се предават батерии, препарати, живакосъдържащи уреди, лекарства, химикали, бои и др. Повече информация може да се прочете в ...
Публикувана на: 12/01/2023
Втори са 176 ОУ, а трети 179 ОУ от Доброславци. Подробности в статията ...
Публикувана на: 11/01/2023

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I”.

  Страница 1 от 420   

  Страница 1 от 44   

Публикувана на: 10/10/2012
Район „Нови Искър” реализира проект по Програма Европа 2012 г. на Столична община „Градът в миниатюри”, финансиран по приоритетна област 3 „Подкрепа...
Публикувана на: 06/08/2012
Вижте пълният график на ателиетата на открито по проект "Градът в миниатюри", които имат за цел да запознаят жителите на района с десетте обекта, класирали се в анкетата "Градът в миниатюри" и спечелили правото да бъдат изработени под формата на миниатюри."
Публикувана на: 03/08/2012
Курилският манастир „Св. Иван Рилски” е безспорният първенец в анкетата „Градът в миниатюри”, която район „Нови Искър” проведе сред жителите на района, както и на своя интернет сайт. В продължение на една седмица жители и гости на района имаха възможността да направят своя избор измежду 33 обекта с историческо, културно и обществено значение за район „Нови Искър” и да изберат десет от тях, които да бъдат изработени в миниатюри. С почти двойно по-малко гласове на второ място се нареди църквата „Св. Николай” в кв. Славовци, град Нови Искър, а трети по общ брой гласове е манастирът „Св. Три Светители”, намиращ се до село Чепинци....
Публикувана на: 02/08/2012

В рамките на проект „Градът в миниатюрипо Програма Европа район „Нови Искър” изготви и разпространи анкета сред жителите на района, която включва 33 значими паметници на културно-историческото наследство за район „Нови Искър”...

  Страница 1 от 2   

Последни фотоалбуми

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“


ХАРТА НА КЛИЕНТА