|

Столична Община Район "Нови Искър"

 

 
 
 
 
 

Харта на клиента


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@ novi-iskar.bg

 

 

1.  Кои сме ние

 

Район „Нови Искър” е един от 24-те района на Столична община . Територията му включва гр. Нови Искър и селата  Балша, Войняговци, Доброславци, Житен, Кубратово, Кътина, Локорско , Мировяне, Негован, Подгумер, Световрачене  и Чепинци.

Уважаеми граждани, тази харта Ви уведомява какво ниво на обслужване може да очаквате в администрацията при район „Нови Искър” и дванадесетте кметства.

 

Нашето желание е да предоставим възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от помощта ни.

Работното време на  районната администрация е 08.30 ч. до 17.00 ч. с ½ ч. обедна почивка.

Кметът на района приема в  сряда 09.00 ч. -12.00 ч.,  като записването се извършва  предварително  по реда на пристигане.

За приемното време на всички останали служители може да се информирате на уебсайта на Район „Нови Искър” www.novi-iskar.bg.  и на телефон 991-72-30.

 

2. Нашите отговорности към Вас

От нас можете да очаквате:

 

3. Вашите отговорности към нас

В замяна, очакваме :

4. Общи отговорности

 

Можем да помогнем за изграждане на приятна атмосфера чрез взаимно уважение, внимание и търпение.

 

5. Предоставяне на информация и съвети

Ще Ви предоставим информация и съвети, които да Ви помогнат да си изградите достатъчно точна представа за административните услуги, които бихте могли да получите в общинските структури, както и за текущия етап на изпълнение на заявените от вас услуги, които са регистрирани в центровете за информация и услуги.

Ще можем да Ви информираме за видовете  административни услуги, нормативните документи, въз основа на които се извършват, нормативно предвидените комплектовани документи за стартиране на желаната услуга, нормативния срок и нормативната цена за извършване на услугата, наименованието на районната структура, в която ще бъде извършена услугата.

Ще Ви предоставим  помощ при попълване на Вашите заявления.

6. Информация по интернет


Можете да получите разнообразна  информация в уебсайта на Район „Нови Искър” www.novi-iskar.bg.

7. Информация по телефона

Можете да научите повече подробности като се свържете по телефона с общински служители, компетентни по интересуващите ви въпроси.

Устройство на територията 991-76-48

Контрол по строителството 991-66-99                                                                                                                                                          

Отдел „ОИЖН” 991-73-33

Юристи 991-76-35

Фронт офис  991-62-46

Гражданско състояние и ЕСГРАОН  991-73-44

Централа 991-72-30

8. Посещение във фронт офиса за информация и услуги при района

Работното време  на фронт офиса  е от 08.00 ч до 17.30 ч.

9. Основни административни услуги извършвани от районната администрация.

Основни административни услуги, извършвани в районната администрация  са описани в списък с   всички административни услуги  с цените и сроковете на изпълнение в уебсайта на Район „Нови Искър” www.novi-iskar.bg и във фронт офиса.

 

 

10 Когато ни пишете

 

Адресирайте писмата си на адрес гр. Нови Искър 1281, ул. „Искърско дефиле” № 123

км. Балша  ул. „Васил Левски” № 1, тел. 998-80-02 , 998-80-26

км. Войняговци ул. „Спортист” № 14,  тел.996-30-17

км. Доброславци  пл. „Мегдана”  № 2А, тел.  998-81-66, 998-82-15

км. Житен  ул. „Житница”  № 24, тел. 998-23-69, 998-20-66

км. Кубратово пл. „Куманица”  № 1, тел. 936-68-50

км. Кътина пл. „Площада”, тел. 991-61-72 991-61-74

км. Локорско  ул. „Евлоги Георгиев” №19, тел. 996-20-91, 996-20-92

км. Мировяне ул. „Любимец” № 1, тел .998-70-10, 998-70-11

км. Негован  ул. „Васил Левски” № 35, тел. 996-31-18

км. Подгумер ул. „Става планина” № 23, тел. 996-34-59

км. Световрачене ул. „Софийска” № 36, тел. 996-30-10

км. Чепинци  ул. „Площада”, тел.  996-21-24, 996-21-67

 

11. Когато Ви пишем

 

Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили

Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си

Ще Ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи Вашите предложения, сигнали, жалби или заявления.

 

12. Услуги предоставяни от други администрации в района

 

Плащането на данъци и такса смет се извършва в ПАМДТ  на  адрес гр. Нови Искър ул. „Търговска” № 18  тел.991-65-35, 991-65-02 , 991-83-81

Социално подпомагане – ДСП „Връбница” Филиал „Нови Искър”  - гр.Нови Искър ул. „Искърско дефиле” № 121 в сградата на 31 Медицински център – 4 етаж  тел.991-65-35

 

Трудова заетост и безработица - ДБТ  „Люлин” – филиал Връбница гр. София ул. „Хан Кубрат”, бл.328, вх.Б, ет. 2  /  ж.к. „Надежда” –III част срещу магазин „Фантастико” / тел. 934-64-39

 

За нарушения  на обществения ред-  02  РУП-СДВР,гр.София, ул. „Княз Борис І” №215 и  РУ„Нови Искър”, гр. Нови Искър, ул.„Искърско дефиле” № 261, тел. 991-76-05,  982-27-35

 

За подаване на документи за самоличност-02  РУП-СДВР,гр.София, ул. „Княз Борис І” №215, тел. 982-08-17 /паспортна служба/.

13. Ако имате оплакване

Ако смятате, че дадено решение е неправилно, можете:

Ако искате да преразгледаме решението си, трябва да  направите това до един месец от датата на писмото, с което сте уведомени за решението на районната администрация.

Ако обслужването не Ви удовлетворява, желателно е да ни уведомите, за да го подобрим. Процедурата ни за подаване на оплаквания е ясна и лесно достъпна.

14. Жалби и сигнали може да подавате:

15. При жалби и сигнали:

 

 

 

 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”:

 

 

 

ПП

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА