|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ОБЯВИ ЗА РАБОТА ОТ МЕСТНИ РАБОТОДАТЕЛИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕФОРМА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ (Свалете от тук)

 

 Обява за работа от ЕКОТОЙ-СЕРВИЗ ООД

За избор на експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България

ХАРТА НА КЛИЕНТА