Добре дошли на сайта на район „Нови Искър”!

Тук ще откриете полезна и актуална информация за район „Нови Искър”. 

Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г.) и Постановление № 231 от 1 август 2022 г., по предложение на районни администрации Лозенец, Витоша и Овча купел беше разработен модул „Компенсации“ в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас).

Във връзка с изпълнение на обект „Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ – СО“ се въвежда временна организация на движение /ВОД/ от 10.08.2023г. за срок от 30дни  -  пренасочване на движението на МГТ и автомобилния трафик   през с. Мировяне по маршрута на автобус 26: път гр. Нови Искър – с. Мировяне, ул. „Еделвайс“ - ул. „Чавдар Войвода“ - пл. „Васил Левски“ -  ул. „Мировско шосе“ – Околовръстен път.

София, 25.09.2023 г. - Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че на 29.09.2023 г., поради планови измервания в подстанция „Курило“, собственост на ЕСО, за периода от 02:00 ч. до 04:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в следните населени места на територията на Столична община: гр. Нови Искър, кв. „Кумарица“, с. Войнеговци, с. Житен, с. Кътина, с. Локорско, с. Подгумер, с. Световрачене, с. Балша, с. Доброславци и с. Чепинци.

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Медицинска сестра“. Кратко описание на длъжността:

Публикувана на: 24/02/2012

 

„Важното е, че оцеляхме. Напук на всички надвиснали като кинжали над главите ни страшни съществителни. Оцеляхме горди и достойни!”

Тези думи изрекохме преди година.

Днес продължаваме да оцеляваме.

И да доказваме, че ние – учителите от 171 ОУ „Стоил Попов” сме отговорни, търпеливи, всеотдайни, изключителни професионалисти.

И да вярваме в педагогическата философия на Коменски: „Без истинска и всеотдайна обич към децата никой не може да бъде учител в най-дълбокия смисъл на това понятие”.

И защото българският учител носи в сърцето си пламъка на просветителите, отворили очите на азбукарчетата за знание.

Публикувана на: 24/02/2012

Във връзка с удължаване на маршрута на автобусна линия с № 26 от 1 март тази година в експериментален срок от 6 месеца, "СКГТ" публикува актуално разписание за движение на автобусите.

Публикувана на: 24/02/2012

  

Столична община - Район "Нови Искър" кани всички жители да се включат в доброволна акция за пълнене на чували с пясък и изграждане на укрепващите диги на реките „Гнилянска” и „Искър” в района кв. „Гниляне”на 25.02.2012 г. /събота/ от 09:00 часа.

Сборен пункт: площадката бившето ТКЗС в кв. „Гниляне”

 

Публикувана на: 22/02/2012

От 1 март 2012г. „Център за градска мобилност” експериментално, за срок от 6 месеца, променя организацията на движението на автобусна линия №26. Удължава се маршрутът, както следва:
От центъра на кв.”Гниляне” по маршрута на автобусна линия №23 до ж.п. гара „Курило”, направо по ул.”Искърско дефиле” (връщане по ул.”Търговска” и ул.”Чавдар войвода”) през кв.”Кумарица” и кв.”Славовци”, Околовръстен път, шосе за с.Мрамор, бул.”Ломско шосе”, ул.”Обелски път” и по ул.”Акад.Дмитрий Лихачов” до центъра на кв.”Обеля”, двупосочно. 

   Страница 422 от 432   

  Страница 1 от 47   

Публикувана на: 08/09/2023

З А П О В Е Д

№ РНИ23-РД09-353/07.09.2023 г.

 

От ДЗЗД „Интернешънал Газ“, дружество учредено съгласно законите на Р България, вписано в регистър Булстат с код 180711624, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1619, район „Витоша“, ул. „Дамяница“ №3-5, в качеството му на изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки на обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, с Възложител – „Булгартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, район Люлин, ж.к. „Люлин” 2, бул. “Панчо Владигеров” № 66, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175203478
Публикувана на: 10/10/2012
Район „Нови Искър” реализира проект по Програма Европа 2012 г. на Столична община „Градът в миниатюри”, финансиран по приоритетна област 3 „Подкрепа...
Публикувана на: 06/08/2012
Вижте пълният график на ателиетата на открито по проект "Градът в миниатюри", които имат за цел да запознаят жителите на района с десетте обекта, класирали се в анкетата "Градът в миниатюри" и спечелили правото да бъдат изработени под формата на миниатюри."
Публикувана на: 03/08/2012
Курилският манастир „Св. Иван Рилски” е безспорният първенец в анкетата „Градът в миниатюри”, която район „Нови Искър” проведе сред жителите на района, както и на своя интернет сайт. В продължение на една седмица жители и гости на района имаха възможността да направят своя избор измежду 33 обекта с историческо, културно и обществено значение за район „Нови Искър” и да изберат десет от тях, които да бъдат изработени в миниатюри. С почти двойно по-малко гласове на второ място се нареди църквата „Св. Николай” в кв. Славовци, град Нови Искър, а трети по общ брой гласове е манастирът „Св. Три Светители”, намиращ се до село Чепинци....
Публикувана на: 02/08/2012

В рамките на проект „Градът в миниатюрипо Програма Европа район „Нови Искър” изготви и разпространи анкета сред жителите на района, която включва 33 значими паметници на културно-историческото наследство за район „Нови Искър”...

  Страница 1 от 2   

Последни фотоалбуми

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“


ХАРТА НА КЛИЕНТА