|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Обява за удължаване на конкурс

Обява за удължаване на конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 5 години, находящ се в административната сграда на кметство- с.Световрачене“

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА