|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Списъци с класирани участници за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници

Списък с класирани участници за "Личен асистент"
Списък с класирани участници за "Социален асистент"
Списък с класирани участници за  "Домашен помощник"

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА