|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Психологическа подкрепа и консултиране на наетия персонал за предоставяне на услугите по проект „Независим живот“

 

В изпълнение на дейност 5 „Психологическа подкрепа и консултиране за персонала, предоставящ социални услуги“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 24, 25 и 26 октомври 2016 г., във Виртуалния център за предоставяне на почасови социални услуги в район „Нови Искър“, се проведе психологическа подкрепа и консултиране на наетия персонал за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. На участниците в срещите беше представена темата за емоционалната страна на грижите. Психоложката г-жа Галина Чиренска представи списък от факти, чрез който бяха определени някои от най-често срещаните и трудни за признаване чувства, които грижещите се преживяват, като страх, тъга, тревожност, чувство на вина и скръб.  Бяха разгледани и дискутирани начини за това, как грижещите се могат по-добре да се справят с тези чувства и преживявания. Посланието, което беше отправено към грижещите се лица беше, че техните емоции, положителни или отрицателни, свързани с грижата, не само, че са позволени, но са валидни и важни.

Снимки от срещата можете да видите тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА