Удължава се срока за събиране на анкетни карти в изпълнение на проект „Минало, настояще и бъдеще в едно

 

СЪОБЩЕНИЕ

Дата

Час

Място

Адрес

24.07.2017 г.

17:00 -19:00

открита приемна

кв.Славовци- площад

25.07.2017 г.

17:00 -19:00

открита приемна

Кв.Кумарица - площад

26.07.2017 г.

17:00 -19:00

открита приемна

кв.Курило - площад център /спирка при ул. Търговска/

27.07.2017 г.

17:00 -19:00

открита приемна

кв.Изгрев - център

28.07.2017 г.

17:00 -19:00

открита приемна

кв.Гниляне -център

31.07.2017 г.

17:00 -19:00

открита приемна

кв.Курило - площад център /спирка при ул. Търговска/

24.07-01.08.2017 г.

08:30-17:00

Районна администрация "Нови Искър"

гр.Нови Искър, ул.Искърско дефиле №123 / фронт-офис/

24.07-01.08.2017 г.

09:00 – 17:00

НЧ „Иван Денкоглу-1927“

с.Балша, ул.“Просвета“№1

24.07-01.08.2017 г.

09:00 – 17:30

НЧ „Васил Левски - 1928“

с. Войнeговци ул.Спортист №14

24.07-01.08.2017 г.

09:00- 18:00

НЧ „Пробуда - 1921“

с. Доброславци пл.Мегдана №2А

24.07-01.08.2017 г.

09:00 – 17:00

НЧ „Наука - 1921“

с. Житен ул.Житница №15

24.07-01.08.2017 г.

08:30 – 17:00

НЧ „Светлина - 1915“

с. Кубратово ул.Куманица №1

24.07-01.08.2017 г.

09:30 – 17:30

НЧ „Просвета - 1929“

с. Кътина ул.Площада №1

24.07-01.08.2017 г.

09:00 – 17:30

НЧ „Христо Витков - 1899“

с. Локорско ул.Чавдарци №1

24.07-01.08.2017 г.

09:00 – 18:00

НЧ „Христо Ботев - 1919“

с. Мировяне ул.Площада №1

24.07-01.08.2017 г.

09:00 – 17:30

НЧ „Култура - 1927“

с. Негован ул.Васил Левски №35

24.07-01.08.2017 г.

09:00 – 17:00

НЧ „Кирил и Методий - 1928“

с. Подгумер ул.Стара планина №39

24.07-01.08.2017 г.

08:30-17:00

Кметство с.Световрачене

с. Световрачане, ул. „Софийска” №36

24.07-01.08.2017 г.

08:30-17:00

Кметство с.Чепинци

с. Чепинци, площад „С. Овчаров”


Във връзка с реализацията на проект „Минало, настояще и бъдеще в едно“, по който район „Нови Искър“ е партньор на „Национално сдружение Наука“ информираме жителите на района, че всеки който има желание може да изрази своето мнение, като попълни анкетна карта по образец  в срок до 01.08.2017 г. Целта на проект „Минало, настояще и бъдеще в едно“ , финансиран по Програма Европа 2017 г. на Столична община е изготвяне на идеен проект за облагородяване на общинска сграда - Старата баня, кв. Кумарица. Формуляр на анкетната карта може да бъде изтеглен от сайта на района: www.novi-iskar.bg или да бъде получен в деловодството на район „Нови Искър“ на адрес: гр.Нови Искър, ул. Искърско дефиле № 123, както и на посочените по долу-места за подаване на анкетите, както следва:

Попълнените анкетни карти ще се поставят в запечатани урни, резултатите ще бъдат обобщени  на 01.08.2017 г. от 18:30 часа в Ритуалната зала на районната администрация .

Всеки, който има желание може да присъства при преброяването на попълнените анкети.

Анкетна карта може да изтеглите от тук

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА