График за зареждане на карти - месец януари 2018г.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Г Р А Ф И К

м. ЯНУАРИ 2018 г.

за зареждане на електронни карти за пътуване в градския транспорт в крайградските райони на Столична община от мобилен екип на Център за градска мобилност

 

 

 

  1. На 26.01.2018 г. /петък/ кв. Курило от 10:00 часа до 12:00 часа. АДРЕС: Помещението се намира в Пенсионерски клуб – центъра кв. Курило, ул. Искърско дефиле №259.

 

  1. На 26.01.2018 г. /петък/ с. Мировяне от 13:00 часа до 15:00 часа. АДРЕС: Помещението се намира в сградата на кметство Мировяне, ул. Любимец №1

 

  1. На 30.01.2018 г. /вторник/ с. Световрачене от 10:00 часа до 12:00 часа. АДРЕС: Помещението се намира в Клуб на пенсионерите и инвалидите, с. Световрачене, ул. Софийска №25;

 

 

 

Изготвил графика след съгласуване с ЦГМ:

Б. Георгиева

04.01.2018 г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА