Информационна среща по пилотен проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух” в сектор битово отопление

 

Информационна среща по пилотен проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух” в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо горива на територията на Район „Нови Искър“

 

На 16.01.2018г. (вторник) от 19.00 ч., в ритуалната зала на районната администрация, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123, Столична община и Район „Нови Искър“ ще проведат информационна среща по пилотен проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо горива на територията на Район „Нови Искър“.

Целта на срещата е да се повиши информираността на гражданите за възможността да кандидатстват за получаване безвъзмездно на пелетна печка за еднофамилна жилищна сграда и осигуряване на нужното количество пелети за един отоплителен сезон, както и друга информация, свързана с реализацията на проекта.

Проектът се финансира със средства на Столична община.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА