На 5-ти юни 2018г. на територията на район „Нови Искър” ще бъде извършена обработка на зелените площи и публичните пространства срещу комари

 

Поетапно ще бъдат обработени петте квартала на град Нови Искър и дванайсетте населени места от района. Дейностите по обработката срещу комари ще стартират в 21.00 часа.

Зоните, които ще бъдат обработени, ще се маркират с предупредителни табели. Умоляват се собствениците на пчелни кошери да вземат необходимите мерки за предпазване на пчелите.

При неблагоприятни метеорологични условия обработкат а ще бъде отложена за следващ ден.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА