Инвестиционно намерение "Промяна предназначението на земеделски имот с площ 1.447дка, с цел изграждане на производствено хале с метаталообработващи машини"., с. Доброславци, ПИ с ИД 21662.4833.26, м. "Руля"

 

Пълният текст на инвестиционно намерение "Промяна предназначението на земеделски имот с площ 1.447дка, с цел изграждане на производствено хале с метаталообработващи машини"., с. Доброславци, ПИ с ИД 21662.4833.26, м. "Руля", може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА