Инвестиционно намерение за добив на пясъци и чакъли от находище Горни Смардан, с. Чепинци, район "Нови Искър"

 

Пълният текст на Инвестиционното намерение може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА