"Изграждане на жилищна сграда, офиси, център за смяна на автомобилни гуми и сондажен кладенец", с местоположение имот с ИД 40436.5396.875, УПИ V-316, кв. 26 по действащия регулационен план на Кубратово, район "Нови Искър" - СО

 

Пълният текст на Инвестиционното намерение може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА