Планирани спирания на тока 25 февруари – 3 март 2019 г.

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 25 февруари – 3 март 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.


За периода 28-01.03.2019 г. /10:30 - 15:00 ч./ - Нови Искър: 20-та

На 27.02.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Войнеговци: 11884. 5594. 30, 11884. 5595. 112, Ix-50, В. З. Войнеговци, Васил Левски/12-та/, Вършец/Костадин Такев/, Горска Поляна/Септември/, Детелина/Цветан Иванов/, Еделвайс/Стефан Митров/, Кокиче/Въстаници/, Местн. Жълтия Пясък, Местн. Старата махала, Местн. Чучурката, ПИ 11884. 5602. 271, ПИ 324 К. Л. Б-13-6-А, ПИ 363 К. Л. Б-13-6-А, Реката/Димитър Иванов/, Роза, Росица, Русалка/Радой Спасов/, Синчец/Филип Найденов/, Спортист/Константин Василев, Стара Планина/Венче Найдено, Староселска, УПИ XV-415, УПИ |X-9, Кв. 25, ХхVI-100,Кв. 20,Идент. 11884. 5964. 100, Черноморец/Младен Пеев/

На 27.02.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Нови Искър: Войняговци М. Ст Русията

На 27.02.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - София: 1-ва

На 28.02.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Войнеговци: 11884. 5615. 678, В. З. Войнеговци, Вършец/Костадин Такев/, Детски Свят, Камъкът, Реката/Димитър Иванов/, Росица, Русалка/Радой Спасов/, Стара Планина/Венче Найдено, Фенера/Александър Николов/, Черноморец/Младен Пеев/

На 28.02.2019 г. /09:45 - 15:00 ч./ - Нови Искър: 127-ма, Искърско Дефиле, Кременица/Работническа/, Кумарица, Невен, Плиска, Победа

На 28.02.2019 г. /09:45 - 15:00 ч./ - София: Победа

На 01.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Войнеговци: 11884. 5588. 83, 538, 577, В. З Воинеговци Кл. В Стб, в. з. Войнеговци, Горска Поляна/Септември/, Имот, Магарански Ливади, Местн. Магарински Ливади, местност Пясъчна Кариера, ПИ 11884. 5957. 31, ПИ 11884. 9557. 35. 125, ПИ 2 Кв. Б-14-6 -Б Стълб 133, ПИ 312, Стара Планина/Венче Найдено, УПИ I-406 Кв. 16

На 01.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Нови Искър: М. Средни Рид Пл 12, Местн. Вонеговци, С. Войняговци, М. Средни Рид, Св. Св. Кирил и Методий

На 01.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - София: В. З. Войняговци ПИ №11884. 5963. 1

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА