Инвестиционно преложение за изработване на ПУП - ПЗ в ПИ с идентификатор 80409.5856.3 по КККР на с. Чепинци, Район "Нови Искър" - СО, м. "Голяма могила"

 

Инвестиционно преложение за изработване на ПУП - ПЗ в ПИ с идентификатор 80409.5856.3 по КККР на с. Чепинци, Район "Нови Искър" - СО, м. "Голяма могила" - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА