Строежът на новата детска градина в квартал Курило върви по план

 

Детската градина в най-големия квартал на Нови Искър ще е за четири градински и две яслени групи.

Към този момент проектът е на етап "груб строеж". Изградени са сутерена и първи етаж и предстои да бъде довършен втория етаж на сградата. Завършена е ел. инсталацията, В и К, отопление, климатизация и вентилация в сутерена, а в момента се полагат мазилките.

Сградата ще е с два надземни етажа и един подземен. Ще разполага със собствено кухненско помещение, лекарски кабинет, физкултурен салон, отделни детски площадки за всяка група и условия за достъп на хора с увреждания, зала за игрова култура, зала за изобразително изкуство, асансьор, склад, котелно, перално помещение.

За проекта отговаря лично заместник.-кметът по строителството в район "Нови Искър" - инж. Людмил Игнатов, който провежда ежеседмични срещи със строителя и строителният надзор на обекта и следи всички срокове по реализацията.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА