Заповед на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали за землището на с. Житен 2020 г.

 

Заповед на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали за землището на с. Житен 2020 г.- ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА