Заповед на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали за землището на с. Войняговци 2020 г./2

 

Заповед на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали за землището на с. Войняговци 2020 г./2 - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА