Регламент за участие в конкурс “МОЯТА ПРОЛЕТНА ЦВЕТНА ГРАДИНА”

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

 “МОЯТА ПРОЛЕТНА ЦВЕТНА ГРАДИНА”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Онлайн конкурсът “МОЯТА ПРОЛЕТНА ЦВЕТНА ГРАДИНА” се организира от район

“Нови Искър“, Столична община.

2. Онлайн конкурсът ще протече съгласно настоящия Регламент, който е

задължителен за всички участници в него.

3. Настоящият Регламент е съобразен с Политиката на Facebook, приложима за

всички създатели и администратори на страници, групи и събития във Facebook.

II. ЦЕЛ НА ОНЛАЙН КОНКУРСА

1. Целта на онлайн конкурса е да даде възможност на любители градинари и жители на района да покажат красивите си цветни градини и дворове.

III. СРОК И МЯСТО ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН КОНКУРСА

1. Конкурсът ще се проведе в периода 25 април 2020 г. – 00.00 часа на 10 май 2020 г.

2. 11 май 2020 г. – обявяване на победителите

- От 25 април (събота) стартира конкурса за най-пъстър и красив пролетен двор в район "Нови Искър". Направете снимка на своята градина (двор) или кът, в който отглеждате цветя и го изпратете на email: info@novi-iskat.bg или като лично съобщение на Facebook страницата на районната администрация – „Район Нови Искър СО“.

- Снимката трябва да е от цветни градини от населените места от Нови Искър, както и да е направена през тази година. Участникът трябва да напишете своето име, населено място и телефон за контакт. Изпратената снимка ще бъде публикувана в специално направената галерия за конкурса на Facebook страницата на район „Нови Искър“ – СО - „Район Нови Искър СО“.

- Снимката, която събере най-много харесвания в периода до 00.00 ч. на 10 май (неделя) ще определи коя е най-красивата пролетна градина за 2020 г. за район „Нови Искър“ - СО.

- Първите три снимки, събрали най-много харесвания ще получат награди, осигурени от "Сортови семена" ООД, с. Кубратово.

- 11 май 2020 г. - Обявяване на победителите ( I,II, III място, според броя

харесвания в социалната мрежа)

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Участие в онлайн конкурса може да вземе всеки жител на район “Нови Искър“, като е задължително зацветен двор/ градина/ кът да бъде от населено място на територията на район “Нови Искър”.

2. Участниците в онлайн конкурса разрешават изключителното право на ползване

на техните снимки, направени за участие в конкурса, които да бъдат публикувани на Facebook страницата на районната администрация и/или интернет сайта на района – novi-iskar.bg. Това право се предоставя безвъзмездно от участниците в онлайн конкурса.

3. Всички предоставени снимки следва да бъдат съобразени с

изискванията, посочени в настоящия Регламент. Организаторите не носят никаква

отговорност за изгубени, закъснели, неправилно изпратени или неизпратени

снимки.

4. Всеки участник, чиято снимка не отговаря на изискванията, посочени в

настоящия Регламент за участие, се дисквалифицира.

5. Един участник може да участва само веднъж, с публикуването на една снимка.

6. Снимките, участващи в настоящия конкурс ще бъдат използвани единствено

и само за целите на този Конкурс и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

1. Снимката се изпраща към e-mail адрес: info@novi-iskar.bg или във Facebook като съобщение в Мessenger до страницата на район „Нови Искър“ – Район Нови Искър СО. Снимката става публична след уверение от администратора, че отговаря

на условията за допустимост.

2. Гласуването се осъществява единствено чрез събиране на харесвания (лайкове).

Отчитат се само реални лайкове на снимката в галерията.

3. Допустимо е споделяне на снимка на участник, но лайковете, получени на страници,

различни от тази на Събитието няма да бъдат отчетени.

4. Броят на лайковете се пресмята към определената за крайна дата на Конкурса,

обявена предварително. Лайкове, постъпили след тази дата, няма да бъдат

зачитани.

5. Използването на скриптове за изкуствено повишаване на лайкове, купуване на

лайкове или манипулирането на броя им по какъвто и да било начин, води до

дисквалифициране на участник и репортване, съобразно стандартите на Facebook.

6. Организаторът има право да изключва участници по своя преценка.

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПРАТЕНИТЕ СНИМКИ

1. Снимките следва да са цветни, във формат JPEG. Няма условия по отношение на тяхната големите. Участниците следва да са наясно, че снимки с по-лошо качество няма да са толкова атрактивни, колкото тези с добро качество.

2. Изпратената снимка не трябва да рекламира продукт или услуга по какъвто и да е било

начин, да съдържа обидни послания от всякакво естество, да отправя политически

послания.

VII. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1. Окончателните резултати ще бъдат обявени на 11 май 2020 г. на Facebook

страницата на район „Нови Искър“, Столична община, както и в сайта на район

„Нови Искър“ – novi-iskar.bg

2. Представител на район „Нови Искър“, Столична община ще се свърже с

победителите в срок до 15 май 2020 г.

VIII. НАГРАДЕН ФОНД

1. Пакети, съдържащи различни луковици и семена, предоставени от „Сортови семена“ ООД:

I място – 30 броя.

II. място – 20 броя.

III. място – 10 броя.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

2. Участниците се съгласяват и приемат предвиденото в настоящия Регламент.

3. Организаторът има право да променя Регламента по време на онлайн конкурса,

като това бива обявено на страницата на района.

4. Организаторът има право да дисквалифицира снимка в случаите когато:

Налице е манипулация на броя на лайковете – използване на способи за

увеличаване на броя на харесванията чрез различни скриптове, ботове,

купуване на лайкове, харесвания от празни

профили и др.

5. Други случаи по преценка на Организатора, описани и обосновани към

съответния участник.

6. В случаите на установени злоупотреби, Организаторът може да докладва

участника, съгласно установените правила на Facebook.

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА