Изграждане на жилищна сграда и собствен водоизточник с дълбочина 30 м. в ПИ с идентификатор 11884.5964.239, м. "Прелозите", с. Войнеговци, район "Нови Искър"

 

Изграждане на жилищна сграда и собствен водоизточник с дълбочина 30 м. в ПИ с идентификатор 11884.5964.239, м. "Прелозите", с. Войнеговци, район "Нови Искър" - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА