График за предстояща обработка срещу кърлежи и гризачи на територията на Столична община към районни администрации

 

ГРАФИК

За

Обработка срещу Кърлежи и Гризачи на територията на Столична община към районни администрации

№ Район Дата

1 Лозенец 01 октомври 2020г.

2 Изгрев 01 октомври 2020г.

3 Връбница 02 октомври 2020г.

4 Илинден 02 октомври 2020г.

5 Триадица 05 октомври 2020г.

6 Студентски 05 октомври 2020г.

7 Люлин 06 , 07 октомври 2020

8 Красно село 06 октомври 2020г.

9 Средец 08 октомври 2020г.

10 Оборище 08 октомври 2020г.

11 Витоша 09 октомври 2020г.

12 Овча купел 09 октомври 2020г.

13 Надежда 12 октомври 2020г.

14 Банкя 12 октомври 2020г.

15 Панчарево 13 октомври 2020г.

16 Нови Искър 14 октомври 2020г.

17 Искър 15 октомври 2020г.

18 Кремиковци 16 октомври 2020г.

 

Забележка:

Обработките ще се извършват при благоприятни метеорологични условия.

Начален час на обработките 7:00 часа.

Гр. София Агроинсект ЕООД

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА