Заповед на СО за провеждане на тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община

 

Заповед на СО за провеждане на тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА