Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 40436.5396.721, местност "Боневица", с. Кубратово, район "Нови Искър

 

Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 40436.5396.721, местност "Боневица", с. Кубратово, район "Нови Искър. Документът може да се види - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА